Rejestracja zbioru danych osobowych w GIODO zgodnie z ustawą o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) (dalej jako: „Ustawa”) jest obowiązkowa dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 

Czytaj więcej...


Rozwód z orzeczeniem o winie sąd co do zasady wydaje z urzędu. Dzieje się tak w oparciu o art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako „KRiO”) zgodnie z którym „orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”.

 

Czytaj więcej...


Aby dokonać uchylenia obowiązku alimentacyjnego należy sprawę skierować do sądu w formie pozwu.

 

Czytaj więcej...


Wszystkie publikacje...

Zapraszamy Państwa do współpracy z Kancelarią Adwokacką.

Celem naszej Kancelarii jest świadczenie usług doradztwa prawnego w sposób szybki i skuteczny, na najwyższym poziomie.

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem.

Udzielamy rzetelnej pomocy w postaci konsultacji oraz porad prawnych we wszystkich dziedzinach prawa, z jakimi spotykają się nasi Klienci.

Z przyjemnością pomożemy Państwu w sprawach związanych z:

- prawem pracy;

- rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO;

- rozwodem, alimentami, podziełem majątku;

- prawem cywilnym;

- naruszeniem dóbr osobistych;

- prawem spółek handlowych;

- prawem autorskim;

- windykacją należności;

oraz innymi, o których mogą przeczytać Państwo w naszych publikacjach.

Oprócz kompleksowej obsługi prawnej gwarantujemy naszym Klientom pełne zaangażowanie podczas reprezentacji oraz bardzo dobrą atmosferę współpracy.