Rejestracja zbioru danych osobowych w GIODO zgodnie z ustawą o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) (dalej jako: „Ustawa”) jest obowiązkowa dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 

 

Czytaj więcej...


Regulamin serwisu internetowego zawiarający postanowienia sprzeczne z interesem konsumentów i dobrymi obyczajami (tzw. klauzule niedozwolone, klauzule abuzywne) może powodować liczne negatywne skutki prawne i finansowe dla e-sprzedawcy i w konsekwencji wpisanie klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poniżej prezentujemy najczęściej popełniane błędy przy redagowaniu regulaminu serwisu internetowego.

 

 

Czytaj więcej...


Rozwód z orzeczeniem o winie sąd co do zasady wydaje z urzędu. Dzieje się tak w oparciu o art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako „KRiO”) zgodnie z którym „orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”.

 

 

Czytaj więcej...


Wszystkie publikacje...

Zapraszamy Państwa do współpracy z Kancelarią Adwokacką.

Celem naszej Kancelarii jest świadczenie usług doradztwa prawnego w sposób szybki i skuteczny, na najwyższym poziomie.

Sukces Naszych Klientów jest naszym sukcesem.

Udzielamy rzetelnej pomocy w postaci konsultacji oraz porad prawnych we wszystkich dziedzinach prawa, z jakimi spotykają się nasi Klienci.

Dlatego z przyjemnością pomożemy Państwu w sprawach związanych z prawem autorskim, handlowym, sprawami karnymi, rozwodami, alimentami, rejestracją zbioru danych w GIODO, e-commerce oraz innymi, o których mogą przeczytać Państwo w naszych publikacjach.

Oprócz kompleksowej obsługi prawnej gwarantujemy Naszym Klientom pełne zaangażowanie w reprezentacji oraz bardzo dobrą atmosferę współpracy.