Nasza kancelaria

Publikacje

Specjalizacje

Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 

Czytaj więcej...


Co do zasady w sprawie rozwodowej, sąd orzeka z urzędu kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jednakże na wniosek stron sąd może w wyroku rozwodwym nie orzekać w tym przedmiocie.

 

Czytaj więcej...


Aby dokonać uchylenia obowiązku alimentacyjnego należy sprawę skierować do sądu w formie pozwu w następujący sposób:

 

Czytaj więcej...


W razie naruszenia prawa autorskiego do utworu, osoba uprawniona może dochodzić od sprawcy następujących roszczeń: 

 

Czytaj więcej...


W wyjątkowych przypadkach wskazanych w kodeksie pracy, pracodawca może skorzystać z uprawnienia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

 

Czytaj więcej...


Wszystkie publikacje...

Prawo rodzinne:

Prowadzimy sprawy rozwodowe, dbamy oto aby rozwód przebiegł w sposób szybki i bezstresowy. Pomagamy w uzgodnieniu rodzicielskiego planu wychowawczego, w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, jak również w kwestii podziału majątku, ustalenia kontaktów z dzieckiem i egzekwowania takiego ustalenia.

Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO:

Zajmujemy się rejestracją zbiorów danych osobowych GIODO, tworzeniem odpowiednich procedur w ramach przetwarzania danych osobowych, opracowujemy politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Prawo Internetu:

Obsługujemy serwisy i sklepy serwisy internetowe tworząc dla nich regulamin, politykę prywatności oraz umowy.

Prawo autorskie:

Kancelaria prowadzi sprawy o naruszenie praw autorskich, redagujemy i analizujemy umowy o przekazanie praw autorskich, licencje.

Nieruchomości:

Sporządzamy i analizujemy umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie. Prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, ochronę naruszonego posiadania.

Naruszenie dóbr osobistych:

Reprezentujemy Klientów w sprawach o ochronę lub naruszenie dóbr osobistych, przygotowując wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, pozew, odpowiedź na pozew i apelację.

Prawo pracy:

Uczestniczymy w sporach pracowniczych oraz sprawach o mobbing reprezentując zarówno pracodawców jak i pracowników. Przygotowujemy oraz analizujemy umowę o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę i dokumenty związane z polityką personalną.

Prawo karne:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działu naszej kancelarii adwokackiej zajmującej się prawem karnym - http://www.adwokatprawokarne.com.pl