Nasza kancelaria

Publikacje

Specjalizacje

Od maja 2018 roku zaczną obowiązywać rewolucyjne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorców. Sprawdź jakie zmiany musisz wprowadzić w swojej firmie, by działać legalnie.

 

Czytaj więcej...


Co do zasady w sprawie rozwodowej, sąd orzeka z urzędu kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jednakże na wniosek stron sąd może w wyroku rozwodwym nie orzekać w tym przedmiocie.

 

Czytaj więcej...


Nękanie (Stalking) polega na uporczywym działaniu skierowanym przeciwko drugiej osobie ukierunkowanym na  wzbudzenie u niej zagrożenia lub naruszenia jej prywatności.

 

Czytaj więcej...


Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 

Czytaj więcej...


Aby dokonać uchylenia obowiązku alimentacyjnego należy sprawę skierować do sądu w formie pozwu w następujący sposób:

 

Czytaj więcej...


Wszystkie publikacje...

Prawo rodzinne:

Prowadzimy sprawy rozwodowe, dbamy oto aby rozwód przebiegł w sposób szybki i bezstresowy. Pomagamy w uzgodnieniu rodzicielskiego planu wychowawczego, w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, ew. ich podwyższeniu,zmniejszeniu lub uchyleniu, jak również w kwestii podziału majątku, ustalenia kontaktów z dzieckiem i egzekwowania takiego ustalenia.


Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO:

Zajmujemy się rejestracją zbiorów danych osobowych GIODO, tworzeniem odpowiednich procedur w ramach przetwarzania danych osobowych, opracowujemy politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.


Prawo Internetu:

Obsługujemy serwisy i sklepy serwisy internetowe tworząc dla nich regulamin, politykę prywatności oraz umowy.


Prawo autorskie:

Kancelaria prowadzi sprawy o naruszenie praw autorskich, redagujemy i analizujemy umowy o przekazanie praw autorskich, licencje.


Nieruchomości:

Sporządzamy i analizujemy umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie. Prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, ochronę naruszonego posiadania.


Naruszenie dóbr osobistych:

Reprezentujemy Klientów w sprawach o ochronę lub naruszenie dóbr osobistych, przygotowując wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, pozew, odpowiedź na pozew i apelację.


Prawo pracy:

Uczestniczymy w sporach pracowniczych oraz sprawach o mobbing reprezentując zarówno pracodawców jak i pracowników. Przygotowujemy oraz analizujemy umowę o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę i dokumenty związane z polityką personalną.


Prawo karne:

W ramach spraw karnych świadczymy porady prawne udzielane przez adwokata karnistę pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym i skazanym. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego (policja, prokuratura), sądowego I i II instancji oraz po uprawomocnieniu się orzeczenia.


Wszystkie publikacje...