Publikacje

Administrator danych osobowych w spółce

 

Ustalenie ADO w spółce ma niezmierne znaczenie, ponieważ wiążą się z tym określone prawa i obowiązki.

 

W pierwszej kolejności należy przywołać ustawową definicją administratora danych wyrażoną w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej jako: „Ustawa”), zgodnie z którą administratorem danych jest organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 Ustawy).

Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych o tym, czy określony podmiot jest czy nie jest administratorem, nie przesądza jego status, lecz konieczne jest ustalenie, czy podmiot decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.

Z powyżej zaprezentowanej definicji należy wnioskować, iż w zakresie prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę, co do zasady przedsiębiorca będzie pełnił funkcje ADO. W przypadku spółek prawa handlowego administratorem danych będzie sama spółka, a nie jej organy czy ich członkowie.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS