Publikacje

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

 

Rodzic z którym dziecko przebywa oraz rodzic odwiedzający cyklinie dziecko w przypadku nie respektowania przez drugą stronę uregulowań zawartych w postanowieniu o kontaktach lub ugodzie sądowej mogą przy pomocy sądu żądać respektowania poczynionych uzgodnień w zakresie kontaktów z dzieckiem.

W razie naruszenia postanowień dot. kontaktów z dzieckiem rodzic może zgłosić sprawę do sądu, który władny jest zagrozić osobie naruszającej te postanowienia, zapłatę określonej kwoty na rzecz drugiego rodzica. W przypadku, gdy pomimo takiego zagrożenia, rodzic nadal prawidłowo nie realizuje postanowień w zakresie kontaktów z dzieckiem, sąd nakaże tej osobie zapłatę kwoty pieniężnej na rzecz drugiej strony.

Wysokość kary uzależniona jest od ilości naruszeń.

Postanowienie o nałożeniu kary podlega oczywiście zaskarżeniu przy pomocy zażalenia.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2020 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS