Publikacje

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

 

Aby dokonać uchylenia obowiązku alimentacyjnego należy sprawę skierować do sądu w formie pozwu.

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd w którego okręgu pozwany (uprawniony do alimentów), ma miejsce zamieszkania.

 

W pozwie należy m.in. zawrzeć:

- oznaczenie stron wraz z adresami;

- wartość przedmiotu sporu (kwota pieniężna miesięcznych alimentów x 12);

- na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty, w jakiej wysokości;

- podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego, w tym załączyć wyrok zasądzający alimenty;

- zaistniałą zmianę sytuacji materialno – majątkowej po stronie zobowiązanego jak i po stronie uprawnionego.

 

Ważnym aspektem jest, że przed sądem w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego to zobowiązany musi wykazać, że zachodzą okoliczności, które doprowadziły do zmiany stosunków materialno – majątkowych po stronie swojej albo uprawnionego.

Do pozwu należy oczywiści dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej, w kwocie 5% wartości przedmiotu sporu, oraz odpowiednią liczbę odpisów. Oczywiście w pozwie powód może wnioskować o uchylenie z obowiązku uiszczania opłaty sądowej, składając odpowiedni wniosek w tym zakresie.

Powód również może we wniosku złożyć wniosek o zabezpieczenie płatności alimentów przez czas trwania sprawy. Jest to instytucja bardzo pomocna, ponieważ sprawa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego potrwa z pewnością kilka miesięcy, przez które powód zobowiązany jest uiszczać alimenty. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku o zabezpieczenie powód z obowiązku tego zostanie zwolniony.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2020 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS