Publikacje

Pozew o naruszenie dóbr osobistych - opłata sądowa:

 

Składając do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych może okazać się, że podlegać będzie kilku opłatom sądowym. 

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako „Ustawa kosztach”) pozew o ochronę dóbr osobistych podlega opłacie stałej w wysokości 600 złotych. W przypadku, gdy pokrzywdzony ww. pozwie domaga się roszczeń o charakterze majątkowym (tj. zadośćuczynienie) to na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o kosztach pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (przy czym opłata ta nie może być mniejsza niż 30 złotych i nie większa niż 100 000 zł).

 

Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 października 2009 r. (sygn. akt III CZP 54/09) wskazując, iż:

Opłatę stałą przewidzianą w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) pobiera się od pozwu o ochronę dóbr osobistych w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych.”

 

Tym samym pozew o ochronę dóbr osobistych podlega różnym opłatom w zależności od dochodzonych roszczeń w postępowaniu, tj.:

- opłata stała w wysokości 600 złotych, w przypadku dochodzenia roszczeń niemajątkowych,

- opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, w przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych,


Gdy pozew obejmuje roszczenia niemajątkowe i majątkowe wnosi się obydwie ww. opłaty sądowe.

 Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS