Publikacje

Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem dóbr osobistych:

 

Osobie której zostały naruszone dobra osobiste, przysługuje roszczenia niemajątkowe i majątkowe względem pozwanego.

 

Zgodnie z kodeksem cywilnym w związku z naruszeniem dóbr osobistych powód może domagać się:

-  zaniechanie działania zagrażającego dobrom osobistym;

- dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia w szczególności, aby osoba naruszająca złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

- przyznania zadośćuczynienia pieniężnego;

- zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Przy przyznawaniu lub odmowie przyznania przez sąd wskazanego środka bierze się pod uwagę takie kryteria jak, np. rozmiar i intensywność krzywdy, stopień zawinienia sprawcy, negatywne konsekwencje naruszenia dla pokrzywdzonego.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS