Publikacje

Analiza umowy deweloperskiej:

 

Nabywcy mieszkania mają możliwość negocjowania z deweloperem zapisów umowy deweloperskiej, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy.

 

Przed przystąpieniem do negocjacji z deweloperem należy dokonać analizy wzorca umowy deweloperskiej. W tym celu można skorzystać z usług adwokata lub samemu dokonać wstępnej analizy umowy z deweloperem.

W umowie należy w szczególności zwrócić uwagę na postanowienia w przedmiocie na wypadek niepowodzenia inwestycji poprzez możliwość odstąpienia od umowy przez kupującego. Przesłanki do takiego odstąpienia od umowy z deweloperem winny zostać ściśle określone w umowie. Jak również umowa winna przewidywać termin kupujący może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę czy umowa reguluje kwestie z jakimi konsekwencjami będzie wiązało się skorzystanie prze kupującego z tego prawa.

Następnie warto zwrócić uwagę na aspekt finansowy w umowie tj. harmonogram płatności. Należy określić terminy wpłat, a najlepiej, gdy płatność jest uzależniona od postępów prac na budowie. Korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umowy, aby ostania rata była płatna po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru lokalu.

W umowie może być również zastrzeżone uprawnienie do przekazania zawartej umowy. Jeśli jest to ograniczone, to należy sprawdzić na jakich zasadach i warunkach. Najwygodniejsze rozwiązanie to postanowienie w umowie o treści: Przelew praw i przejęcie obowiązków z tej umowy przez osobę trzecią nie wymaga zgody dewelopera.

Powyżej zaproponowane aspekty przy analizie umowy deweloperskiej są jedynie przykładowymi na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście nie wyczerpują one wszystkich aspektów prawnych audytu takiej umowy.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS