Publikacje

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową:

 

Spółki prawa handlowego mogą być przekształcane w inne spółki, i tak np. spółka z o.o. może zostać przekształcona w spółkę komandytową.

 

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest bardzo popularne z uwagi na optymalizację podatkową w spółce. Zaznaczyć należy, iż spółce przekształconej (tj. sp. z o.o.), przysługują wszystkie prawa i obowiązku spółki przekształcanej (tj. sp. komandytowej). Co więcej wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

 

Wymogi do przekształcenia sp. z o.o. w sp. komandytową:

- sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

- powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;

- powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

- zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej;

- dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

 

Po przekazaniu do sądu planu przekształcenia wraz załącznikami dokumenty są badane przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Spółka ma zawiadomić dwukrotnie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. W tym czasie wspólnicy mogą przeglądać dokumenty spółki. Po czym następuje podjęcie uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową. W terminie miesiąca od powzięcia tej uchwały wspólnicy mają prawo złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce komandytowej.

Na samym końcu procedury przekształcenia, zarząd składa do sądu wniosek o przekształcenie i ogłoszenie przekształcenia spółki.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS