Publikacje

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny na dziecko?

 

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje granicznego okresu do kiedy obowiązek alimentacyjny na dziecko obowiązuje. Jak również ustawa nie precyzuje jakie wykształcenie dziecko musi osiągnąć, by przedmiotowy obowiązek przestał obowiązywać.

 

Jedyną przesłanką umożliwiającą ustanie obowiązku alimentacyjnego jest usamodzielnienie się dziecka a nie jego wiek, wykształcenie, itp.

W momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości trwanie obowiązku alimentacyjnego uzależnione jest szeregu czynników takich jak: dalsza edukacja dziecka, jego predyspozycje i zdolności. Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 1997 r. (sygn. akt: III CKN 257/97) „Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS