Publikacje

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego między małżonkami:


Obowiązek alimentacyjny nie jest prawem bezwzględnie obowiązującym, może ulec wygaśnięciu.

 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przewidziane są dwie przyczyny powodujące wygaśnięcie tego obowiązku:

Pierwsza taka sytuacja będzie miała miejsce, wraz z zawarciem przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

Zaś druga sytuacja dotyczy upływu określonego czasu od orzeczenia rozwodu, tj. 5 lat. Przy czym wygaśnięcie to będzie miało miejsce tylko, gdy zobowiązanym jest małżonek nie uznany za winnego rozkładu pożycia.

 

Warto również zaznaczyć, iż sąd może ze względu na wyjątkowe okoliczności przedłużyć okres pięcioletni obowiązywania obowiązku alimentacyjnego.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS