Publikacje

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego na dziecko

 

Zobowiązany do uiszczania alimentów może wystąpić do sądu w pozwem o zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

 

Należy pamiętać, że sam fakt osiągnięcia przez osobę uprawnioną pełnoletniości nie skutkuje automatycznie uchyleniem obowiązku alimentacyjnego. Aby ten obowiązek został anulowany muszą wystąpić pewne przesłanki określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W przypadku wystąpienia zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dot. obowiązku alimentacyjnego. Co należy rozumieć przez zmianę stosunków? Ustalenie zmiany stosunków następuje przez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Zmiana stosunków może polegać na tym, że:

- uprawniony jest zdolny do samodzielnego utrzymywania się, uzyskuje środki utrzymania, które mogą zaspokoić jego usprawiedliwione potrzeby;

- zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

                        

Potrzebujesz pomocy z redagowaniem pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego? Skorzystaj z pomocy adwokata naszej Kancelarii.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS