Publikacje

Rozwód z orzeczeniem o winie

 

Co do zasady w sprawie rozwodowej, sąd orzeka z urzędu kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jednakże na wniosek stron sąd może w wyroku rozwodwym nie orzekać w tym przedmiocie. 

 

Rozstrzygając o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, sąd może orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia, że jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia lub że oboje małżonkowie są winni.

 

WAŻNE:

Rozwód z orzeczeniem o winie nie zawsze musi mieć zastosowanie. Sąd na wspólne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, w wyroku rozwodowym sąd nie zamieszcza żadnej wzmianki o winie.

 

Kiedy małżonek ponosi winę rozkładu pożycia?

Kwestia ustalenia kiedy to małżonek ponosi winę rozkładu pożycia podlega indywidualnej ocenie sądu. Poniżej prezentuję wybrane orzeczenia w sprawie winy rozkładu pożycia:

 

Orzeczenie o winie a obowiązek alimentacyjny:

Rozstrzygnięcie przez sąd o winie ma decydujący wpływ na obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. Obowiązek alimentacyjny możemy rozdzielić na tzw. zwykły (art. 60 § 1 KRiO) oraz obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (art. 60 § 2 KRiO).

Obowiązek alimentacyjny tzw. zwykły występuje, gdy małżonek pozostaje w niedostatkunie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Przy spełnieniu łącznie tych dwóch przesłanek może domagać się od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W drugim przypadku obowiązek alimentacyjny powstaje, gdy żąda małżonek niewinny od małżonka winnego rozkładu pożycia oraz gdy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. W takim przypadku małżonek wyłącznie winny obowiązany będzie przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

 


 

Powrót...