Publikacje

Formularz zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO

 

Formularz zgłoszenia zbioru do rejestracji GIODO jest podstawowym dokumentem do zainicjowania procesu rejestracji zbioru danych osobowych.

 

Przystępując do procesu rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO należy na początku odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań m.in.:

 • jakie dane będę przetwarzał?
   
 • czy mam zgodę osób na przetwarzania ich danych osobowych?
   
 • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych osobowych?
   
 • w jaki sposób będę przetwarzał dane osobowe?
   
 • jakie środki będę stosował w celu zabezpieczenia danych?

 

Mając odpowiedzi na powyższe pytania można przystąpić do wypełniania formularza zgłoszeniowego zbioru danych osobowych, w którym należy w poszczególnych częściach określić:

 • cześć A wniosku: nazwa zbioru danych osobowych;
   
 • część B wniosku: dane podmiotu zgłaszającego, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych osobowych i kategorie przetwarzanych danych osobowych;
   
 • cześć C wniosku: sposób zbierania danych osobowych;
   
 • część D wniosku: środki techniczne i organizacyjne stosowane w procesie przetwarzania danych osobowych.
   

Wypełniony wniosek należy podpisać i przesłać do GIODO na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jednakże należy pamiętać, iż w przypadku gdy zamieszczone dane w formularzu są błędne GIODO odmówi rejestracji, stąd należy z najwyższą starannością zamieszczać informacje we wniosku.

 

WAŻNE:

Rejestrując dane osobowe poza ww. formularzem należy posiadać i wdrożyć politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Dokumenty te są niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS