Publikacje

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

 

Założenie spółki z o.o. przez Internet jest sposobem szybkim i tanim, lecz obarczonym pewnymi utrudnieniami formalnymi, które prezentuję poniżej.

 

Zakładają spółkę z o.o. przez Internet użytkownik korzysta z wzorca umowy. W tym celu należy założyć konto w systemie teleinformatycznym dostępnym na stronie WWW Ministerstwa Sprawiedliwości, wypełnić formularz umowy oraz opatrzyć go podpisem elektronicznym.


WAŻNE:

Użytkownik nie może modyfikować treści wzorca umowy. Zmiany w umowie spółki są możliwe jedynie po zarejestrowaniu spółki i wymagają formy aktu notarialnego.

 

Umowa spółki z o.o. jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Po podpisaniu umowy spółki upoważnieni użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia:

 • listy wspólników,
   
 • oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
   
 • wniosku o rejestrację spółki,
   
 • oraz następnie uiścić opłatę w systemie eCard.
   

Zakładając spółkę przez Internet kapitał zakładowy może przybrać wyłączenie formę wkładu pieniężnego  w wysokości min. 5 tysięcy złotych, który należy wnieść w terminie 7dni od dnia wpisania spółki do rejestru.

 

WAŻNE:

Wniosek o wpis spółki z o.o. utworzonej przez Internet sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od jego wpływu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek taki powinien być rozpoznany przez sąd w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę.

 

W terminie 7 dni od dnia zarejestrowania spółki przez Internet zarząd spółki powinien przedłożyć w sądzie rejestrowym:

 • wzory podpisów członków zarządu uwierzytelnionych notarialnie albo złożonych przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,
   
 • oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (tylko w przypadku, gdy takie oświadczenie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki).
   

Ostatnim elementem formalnym przy zakładaniu spółki z o.o. przez Internet jest dokonanie zgłoszeń ewidencyjnych do US, REGON, ZUS.

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS