Publikacje

Pozew o rozwód (rozwodowy) - opłata

 

Wnosząc do sądu pozew rozwodowy należy uiścić opłatę sądową.

 

Wysokość opłaty sądowej:

Co do zasady pozew o rozwód (rozwodowy) podlega opłacie sądowej. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”) od pozwu o rozwód pobiera się stałą opłatę w kwocie 600 złotych (art. 26 ust. 1 pkt. 1) Ustawy).

 

Termin uiszczenia opłaty:

Powyższą opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pozwu. Opłaty można dokonać w kasie sądu (przy pomocy znaczków sądowych naklejonych na pozew na pierwszej stronie) lub przy pomocy przelewu bankowego, załączając do pozwu potwierdzenie dokonanego przelewu.

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych:

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 Ustawy). Co oznacza, że powód może wraz z pozew złożyć formularz o stanie rodzinnym, majątku dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej, z którego ma wynikać, iż nie jest on wstanie ponieść uiszczenia opłaty sądowej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Formularz ten należy poprzeć odpowiednim wnioskiem w treści pozwu wraz z uzasadnieniem.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2020 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS