Publikacje

Pozew o rozwód (rozwodowy) – właściwość sądu

Pozew o rozwód należy zawsze kierować do właściwego Sądu Okręgowego.

 

 

POZEW O ROZWÓD (ROZWODOWY) – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 

Pozew o rozwód właściwy Sąd Okręgowy

Składając pozew o rozwód należy zawsze go kierować do Sądu Okręgowego. Podstawą prawną takiego działania jest art. 17 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (dalej „Ustawa”).

 

Miejscowa właściwość sądu

Jak już wiemy, pozew o rozwód należy skierować do Sądu Okręgowego, ale którego? Właściwego dla powoda czy pozwanego? Określając właściwy sąd należy kierować się poniższą zasadą: w sprawie rozwodowej sądem wyłącznie właściwym będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie, mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

W przypadku, gdy nie będzie mieć zastosowania ww. zasada sądem wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdyby również i tej podstawy nie było, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 Ustawy).

 

WAŻNE:

Pomocnym narzędziem w określeniu sądu właściwego jest skorzystanie z zakładki zawartej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości „wykaz sądów powszechnych” lub przesłać zapytanie w tej sprawie do Kancelarii.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS