Publikacje

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

 

Sklepy internetowe mogą prowadzić sprzedaż wysyłkową oferowanych produktów, przy czym sprzedaż taka musi być oparta na przepisach prawa, z czym wiąże się konieczność przygotowania regulaminu serwisu internetowego wolnego od klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

 

Rozpoczęcie przez sklep prowadzenia sprzedaży produktów przy pomocy sprzedaży wysyłkowej wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie sprzedawcy, który jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania w całym procesie realizacji zamówienia. Wszystkie prawa i obowiązki  muszą zostać zamieszczone na stronie internetowej w regulaminie świadczenie usług, tak aby każdy użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usług mógł się z nimi zapoznać.

 

W pierwszej kolejności w regulaminie należy prawidłowo oznaczyć podmiot, który jest operatorem serwisu internetowego, wraz z podaniem danych adresowych, w tym numer NIP, REGON. W przypadku spółek należy oznaczyć dane rejestrowe spółki, w tym kapitał zakładowy spółki.

Następnie należy prawidłowo oznaczyć usługi, jakie są świadczone przy pomocy platformy internetowej. Usługi te należy opisać, wskazać procedury jakie mają zastosowanie przy ich wykonywaniu.

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać dodatkowo informacje dot. oferowanych produktów, ich dostępności lub chwilowej niedostępności, cenie, dostawie, ew. miejscu odbioru produktów. Użytkownik musi zostać pouczony o procedurze postępowania reklamacyjnego oraz o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym

Wraz ze sprzedażą przez Internet wiąże się kwestia danych osobowych. Sklep internetowy musi zawrzeć postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych tj. jakie dane podlegają przetwarzaniu, w jakim zakresie, w jakim celu oraz o prawie możliwości przeglądania i usunięcia swoich danych osobowych przez użytkownika. Spowoduje to wypełnienie przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo odpowiednie (co do zasady nie wszystkie) zbiory danych osobowych przetwarzanych w procesie funkcjonowania sklepu internetowego powinny zostać zgłoszone do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).

 

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Kolejną ważną kwestią jest nie zamieszczenie w regulaminie postanowień uznanych za niedozwolone. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ każdego miesiąca do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywanych jest kilkadziesiąt takich postanowień. Dlatego w tym zakresie warto skorzystać z usług profesjonalisty, który prowadzi monitoring klauzul niedozwolonych.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2020 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS