Publikacje

Posiadania marihuany

 

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych wbrew obowiązującym przepisom jest sankcjonowanie przez polskie prawo.

 

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 12) (dalej jako: „Ustawa”):

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10.

 3. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karez ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Jak wynika z powyższego Ustawa penalizuje sam fakt posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nie ma przy tym znaczenia cel ich posiadania czy to dla dalszej sprzedaży czy to dla własnego użytku.

Ustawa nie wskazuje jaka ilość minimalna jest wystarczająca do uznania, że osoba posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe. Zgodnie z linią orzeczniczą należy za każdym razem oceniając stan faktyczny indywidualnej w sprawie ocenić czy taka ilość wypełniania znamiona określone w ww. przepisie.

 

WAŻNE:

Zaostrzonej odpowiedzialności prawnej (od roku 10 lat pozbawienia wolności) podlega posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznej ilości. Przez znaczną ilość w myśl orzecznictwa SN należy rozumieć ilość pozwalającą  zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu osób.

 

Możliwe jest również złagodzenie odpowiedzialności prawnej poprzez zastosowanie kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku w przypadku popełnienia czynu mniejszej wagi.

Na okoliczność mniejszej wagi wpływ ma nie tylko ilość posiadanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, lecz również postawa sprawcy, społeczna szkodliwość czynu, sposób i okoliczności popełniania czynu. Powyższe przesłanki należą do oceny sądu w sprawie.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS