Publikacje

Zgłoszenie zbioru danych osobowych - Wniosek

 

Administrator danych osobowych (ADO) przetwarzający dane osobowe obowiązany jest m.in. do zgłoszenia zbioru danych osobowych w GIODO. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie oraz przesłanie do GIODO wniosku pt. „zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych”. Wniosek może zostać przesłany w sposób elektroniczny, przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny. W razie jego braku, istnieje możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem poczty na adres:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

We wniosku należy wskazać m.in. jaki zbiór danych podlega rejestracji, dane administratora danych, dane podmiotów którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w ramach przetwarzania danych.

 

WAŻNE:

Wraz z wnioskiem administrator danych obowiązany jest wdrożyć politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 

Bardzo często administratorzy danych wypełniając wniosek popełniają błędy dotyczące:

  • nieadekwatności zakresu danych osobowych do celu ich przetwarzania,
  • zgłoszenie zbiorów, które korzystają z ustawowego zwolnienia od rejestracji,
  • niedokładne, nieprecyzyjne wskazanie opisu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych w ramach przetwarzania danych.

 

W uzasadnionych sytuacjach GIODO może odmówić rejestracji zbioru danych. Takie przypadki niestety często się zdarzają, z uwagi na popełniane błędy. W następnym wpisie wskażę, w jakich sytuacjach GIODO wydaje decyzję administracyjną o odmowie rejestracji zbioru danych.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS