Publikacje

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych administrator danych może przekazać kompetencje do przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.

  

Na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych administrator danych osobowych (ADO) powierza w odpowiednim zakresie czynności dot. przetwarzania danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi. Jednocześnie ADO zachowuje wszelkie uprawnienia, które gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych, w szczególności te do decydowania o celu i środkach przetwarzania danych osobowych.

 

WAŻNE:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

 

Podmiot, któremu ADO powierzył w umowie przetwarzanie danych osobowych, może przetwarzać dane jedynie w celu i zakresie wskazanym przez ADO w umowie.

Przez cały okres obowiązywania umowy administratorem danych jest ADO a nie podmiot, któremu dane są powierzane. Co nie zwalania tego podmiotu z obowiązków określonych w umowie, w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do tych obowiązków należy w szczególności zaliczyć odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych. ADO ma wpływ na przetwarzanie danych przez podmiot zewnętrzny, w tym celu może w każdej chwili dokonać kontroli w zakresie przetwarzania danych oraz wskazać temu podmiotowi stosowne wytyczne w procesie ich przetwarzania.

 

Elementy umowy powierzenia przetwarzania danych:

Redagując umowę należy zadbać o precyzyjne określenie:

 • danych podmiotu, któremu dane mając zostać powierzone,
   
 • zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
   
 • zobowiązań stron umowy,
   
 • uprawnienia ADO do kontroli przetwarzania danych osobowych i możliwości wskazania zaleceń w procesie przetwarzania danych,
   
 • kwestii odpowiedzialności za nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych.

 

ADO nie ma obowiązku informowania osób, których dane osobowe przetwarza o fakcie powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. Przy czym taki obowiązek zaistnieje wobec GIODO. W tym celu należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego formularza, wraz z określeniem podmiotu przetwarzającego dane oraz adresem zamieszkania lub adresem jego siedziby.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS