Specjalizacje

Prawo karne:

W ramach spraw karnych świadczymy porady prawne udzielane przez adwokata karnistę pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym i skazanym. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego (policja, prokuratura), sądowego I i II instancji oraz po uprawomocnieniu się orzeczenia.


Prawo rodzinne:

Prowadzimy sprawy rozwodowe, dbamy oto aby rozwód przebiegł w sposób szybki i bezstresowy. Pomagamy w uzgodnieniu rodzicielskiego planu wychowawczego, w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, ew. ich podwyższeniu,zmniejszeniu lub uchyleniu, jak również w kwestii podziału majątku, ustalenia kontaktów z dzieckiem i egzekwowania takiego ustalenia.


Nowe technologie:

Zajmujemy się rejestracją zbiorów danych osobowych GIODO, tworzymy politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Obsługujemy serwisy internetowe tworząc regulamin, politykę prywatności, w tym redagujemy dokumenty w języku angielskim dla sklepów internetowych w Wielkiej Brytanii. Prowadzimy sprawy o naruszenie praw autorskich, redagujemy i analizujemy umowy o przekazanie praw autorskich, licencje.


Dobra osobiste:

Reprezentujemy Klientów w sprawach o ochronę lub naruszenie dóbr osobistych, przygotowując wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, odpowiedź na takie wezwanie, pozew, odpowiedź na pozew. W ramach obsługi prawnej zapewniamy przygotowanie apelacji od wyroku wraz z reprezentacją adwokacką w postępowaniu odwoławczym.


Prawo Internetu:

Obsługujemy serwisy i sklepy serwisy internetowe tworząc dla nich regulamin, politykę prywatności oraz umowy.


Prawo autorskie:

Kancelaria prowadzi sprawy o naruszenie praw autorskich, redagujemy i analizujemy umowy o przekazanie praw autorskich, licencje.


Nieruchomości:

Sporządzamy i analizujemy umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie. Prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, ochronę naruszonego posiadania.


Naruszenie dóbr osobistych:

Reprezentujemy Klientów w sprawach o ochronę lub naruszenie dóbr osobistych, przygotowując wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, pozew, odpowiedź na pozew i apelację.


Prawo pracy:

Uczestniczymy w sporach pracowniczych oraz sprawach o mobbing reprezentując zarówno pracodawców jak i pracowników. Przygotowujemy oraz analizujemy umowę o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę i dokumenty związane z polityką personalną.


Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO:

Zajmujemy się rejestracją zbiorów danych osobowych GIODO, tworzeniem odpowiednich procedur w ramach przetwarzania danych osobowych, opracowujemy politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.