Zakres usług

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje następujące usługi prawne:

 

Prawo rodzinne:

Prowadzimy sprawy rozwodowe (rozwód z winą, bez orzekania winy), o alimenty (zasądzenie, podwyższenie, zmniejszenie, uchylenie), o podział majątku, o kontakty z dzieckiem (pozbawienie, ograniczenie, regulowanie), dot. władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie);

 • gwarantujemy porady prawne i usługi adwokackie, wraz z reprezentacją sądową w sprawach z prawa rodzinnego dot. rozwodu, alimentów, podziału majątku oraz kontaktów z dzieckiem;

 • przygotowujemy pozew o rozwód, odpowiedź na pozew o rozwód, apelację od pozwu rozwodowego, odpowiedź na apelację od pozwu rozwodowego;

 • tworzymy pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, odpowiedź na pozew o alimenty, apelację od pozwu o alimenty / o uchylenie obowiązku alimentacyjnego / o zmniejszenie / zwiększenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

 • redagujemy wniosek o podział majątku, odpowiedź na wniosek o podział majątku, apelacją od wyroku w sprawie podziału majątku, odpowiedź na apelację o podział majątku;

 • prowadzimy postępowania o zapłatę zaległych alimentów, egzekwowanie kontaktów z dzieckiem.

 

Ochrona danych osobowych:

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw, firm i fundacji doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Prawo karne:

Obsługujemy sprawy karne od etapu postępowania przygotowawczego, poprzez etap sądowy, a kończąc na pomocy prawnej po uprawomocnieniu się orzeczenia. Usługi prawne świadczymy w ramach m. in. przestępstw stalkingu (uporczywego nękania), niealimentacji, posiadania narkotyków, zniesławienia i znieważenia, pobicia, oszustwa, kradzieży, w ramach przestępstwach podatkowych i internetowych.

 • udzielamy porady prawnych dla świadków, podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, skazanych;

 • reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym na policji i prokuraturze oraz w postępowaniu sądowym I i II instancji, w tym po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawach o wyrok łączony, niewykonanie kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;

 • uczestniczymy z klientem podczas przesłuchania na policji, prokuraturze;

 • sporządzamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia/śledztwa;

 • przygotowujmy subsydiarny aktu oskarżenia, prywatny aktu oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, apelację od wyroku karnego, kasację.

 

Naruszenie dóbr osobistych:

Prowadzimy sprawy dot. naruszenia dóbr osobistych, reprezentując sprawców naruszenia jak i osoby pokrzywdzone.

 • udzielamy porad prawnych dot. naruszeń dóbr osobistych

 • reprezentujemy przed sądem I i II instancji w sprawie o naruszenie dóbr osobistych;

 • przygotowujemy wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, pozew o naruszenie dóbr osobistych, odpowiedź na pozew, apelację od wyroku oraz odpowiedź na apelację.

 

Prawo Internetu:

Obsługując serwisy i sklepy internetowe, zapewniamy im kompleksową obsługę prawną dot. praw Internetu, w tym prawa cywilnego dot. zawieranych umów z klientami i kontrahentami.

 

Prawo autorskie:

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa autorskiego dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

 • przygotowujemy, analizujemy, opiniujemy umowy dot. prawa autorskiego (umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne);

 • kwalifikujemy materiały i treści z punktu widzenia prawa autorskiego i ochrony prawnej utworów;

 • oceniamy prawidłowość i legalność wykorzystywania utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

 • gwarantujemy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i karnymi, w zakresie dochodzenia roszczeń z prawa autorskiego.

 

Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS